Sympozium cirkusové pedagogiky

20Říj13:0016:00Sympozium cirkusové pedagogikyVstupné je zdarmaProstor 39, Řehořova 33/39, Praha 3, Žižkov13:00 - 16:00

Místo konání

Prostor 39

Řehořova 33/39, Praha 3, Žižkov

Informace o akci

Proč cirkusová pedagogika funguje v současné výchově a vzdělávání

 Cirkus má pověst prostředí, které ruku v ruce s atakováním limitů lidského těla vytváří dechberoucí podívanou. Možná se ptáte, jak může být takové umění zdrojem inspirace pro výchovu a vzdělávání? Cirkusová pedagogika je pozoruhodný pedagogický směr, který těží z rozmanitosti cirkusových umění a unikátní kombinace prvků kreativity a sportu v širokém slova smyslu.

Ve světle současných výchovně vzdělávacích cílů se cirkusová pedagogika jeví jako funkční nástroj k jejich naplňování. Česká republika patří v Evropském srovnání k zemi s nejdynamičtějším rozvojem. Od roku 2005 u nás vzniklo devět specializovaných center a nespočet projektů využívající cirkusovou pedagogiku. Nejčastějším kontextem pro cirkusovou pedagogiku je bezesporu volný čas dětí a mládeže. Vedle toho nachází své uplatnění při práci se specifickými skupinami či ve školní tělesné výchově.

Proč cirkusová pedagogika funguje? Proč může být inspirací pro mnoho pracovníků s mládeží, vychovatelů, učitelů tělesné výchovy, sociálních pracovníků a vůbec odborné pedagogické veřejnosti?

Cílem sympozia je představit současné trendy v české cirkusové pedagogice, reflektovat její vývoj posledních let a představit cirkusovou pedagogiku jako inspirativní pedagogický směr pro současnou výchovu a vzdělávání.

 

Témata, o kterých budou mluvit diskutující:

MgA. Marek Jovanovski – Cirkus LeGrando

Jak prostředí cirkusové pedagogiky rezonuje se světem dětské fantazie a zprostředkovává příležitosti pro rozvoj představivosti a plnění snů.

Marek Jovanovski alias “Jovan” je spoluzakladatel a ředitel brněnského Cirkusu Legrando, nejstaršího českého cirkusového centra pro děti a mládež. Vystudoval dramatickou výchovu na JAMU a působí jako vedoucí pracoviště Legato střediska volného času Lužánky.

Mgr. Dagmar Pelesná a Martina Vaněčková – Cirkulárium

Jak cirkusová umění dokážou být efektivním nástrojem pro budování důvěry v kontextu pedagogické praxe. Cirkusová pedagogika jako přístup podporující spolupráci a konsensuální dotek.

Martina Vaněčková a Dagmar Pelesná jsou představitelky plzeňského centra pro nový cirkus – Cirkulárium. V rámci rozmanitých projektů kreativního vzdělávání realizovaných v Cirkuláriu (HRAnice svobody, Cirkustika, Fresh Splash a jejich pokračování) se propojila jejich praxe v oblasti osobnostního a sociálního rozvoje s potenciálem rozvoje, který nabízí nový cirkus.

Mgr. Vojtěch Holický a Ing. Hana Davidová – CIRCUS CLINIC

Jak cirkusová umění ovlivňují vnímání sebe sama a jaký z toho plyne pedagogický potenciál? Čím může cirkusová pedagogika přispět klinické psychologii?

Vojtěch Holický a Hana Davidová jsou jedni z představitelů mezinárodního projektu CIRCUS CLINIC. Hana Davidová z pozice koordinátorky projektu a Vojtěch Holický jako klinický psycholog. Oba jsou zkušenými cirkusovými pedagogy a umělci.

PaedDr. Terezie Kochová a Cecílie Takáčová – Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých / Cirkus Naslepo

Risk jako fundamentální součást cirkusových umění i života lidí se zrakovým postižením. Cirkus Naslepo jako projekt, kde má místo každý.

Terezie Kochová je předsedkyně Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých, z této pozice významně pomohla zrodu projektu Cirkus Naslepo realizovaným Cirqueonem – centrem pro nový cirkus v Praze. Cecílie Takáčová byla mezi prvními studenty Cirkusu ANaslepo a působila jako lektorský asistent v dalších fázích projektu.