ZÁKLADY CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY v multioborové praxi – vedený workshop

so13Kvě9:00so16:00WORKSHOPZÁKLADY CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY v multioborové praxi – vedený workshopWorkshopy jsou vedené v češtině.Hřiště u Městského parku9:00 - 16:00

Místo konání

Hřiště u Městského parku

Informace o akci

Cena: 1500 Kč

Máte rádi cirkus a chtěli byste učit jeho základy ve svých hodinách nebo kroužcích?

Cílem jednodenního programu je seznámení účastníků s principy a přístupy cirkusové pedagogiky a jejím potenciálem pro praxi, nehledě na pedagogické prostředí, ze kterého přicházejí. Představíme si možné způsoby, jak využívat cirkusové umění i mimo hodiny tělesné výchovy, a to jak mezipředmětově, tak v rámci přestávek, družin, školních zájmových kroužků a klubů. Cirkusová pedagogika se kromě volnočasových aktivit osvědčila v práci s dětmi se specifickými potřebami a různým postižením. Dokáže přinášet nové aktivity podněcující nejen pohybový rozvoj, ale i sociální interakci a zvyšovat sebevědomí žáků díky posouvání osobních limitů prostřednictvím nových výzev.

Kurz je akreditován MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pro přihlášení na kurz je potřeba registrace v rezervačním systému CIRQUEONu.