TěloCIRK pro školy

TěloCIRK je projektem CIRQUEONu – centra pro nový cirkus, který nabízí školám alternativní hodinu tělesné výchovy skrze techniky nového cirkusu (žonglování, balanční techniky, závěsná akrobacie, pozemní a párová akrobacie). Do projektu vkládáme své dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi a mládeží a zároveň navazujeme na obdobné projekty realizované po celém světě.

Co přináší zapojení cirkusu do hodin tělocviku?

Existuje mnoho přesvědčivých důvodů, proč zahrnout cirkusové umění do školní tělesné výchovy. Představení cirkusového umění přináší rozmanitost pohybové výzvy, zaměřené na úkol a spolupráci namísto soutěže a na kreativitu a experiment namísto tréninku definovaných dovedností. Studenti se učí stanovovat si osobní cíle a inspirují se úspěchy

vrstevníků. Nabídka cirkusového umění dokáže podněcovat aktivní účast studentů, kteří se nenacházejí v tradičním obsahu tělesné výchovy, i těch, kteří v něm vynikají. Výuka cirkusového umění tak vytváří inkluzivní prostředí, kde každý může zažít pocit úspěchu. I proto může být projekt TěloCIRK také prevencí šikany a jiných patologických jevů. A navíc, cirkus letí!

Kdy můžete TěloCIRK se svou třídou vyzkoušet?
Na Cirkus BASE ve všedních dnech od 22. května do 2.června dle domluvy v časech 8:45 – 10:00 nebo 11:15 – 12:30
Lekce trvá 75 min a je vedena dvěma profesionálními cirkusovými lektory CIRQUEONu.

Co si děti v rámci TěloCIRKu vyzkouší?
Základy cirkusových disciplín – žonglování, pozemní akrobacie, lidské pyramidy, balanční techniky a další

Kde? TěloCIRKy se uskuteční v rámci projektu Cirkus BASE ve speciálně upraveném cirkusovém stanu vybaveném právě pro cirkusové workshopy a tréninky. Na jednu lekci může dorazit celá jedna třída (max. 30 dětí), případně menší skupina dle potřeby.

Co s sebou? Pohodlné sportovní oblečení a obuv. 

Za kolik? Cena jedné lekce TěloCIRKu je 3 500 Kč za celou třídu/skupinu.

Kontakt pro objednání workshopu: Markéta Lázňovská, marketa@cirqueon.cz, 777 227 530

Před/ Po TěloCIRKu můžete se studenty navštívit i školní představení Teacrobat. Více informací naleznete zde.